Publikacje urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie


Nagłówek

Publikacje

PREKONSULTACJE DOT. PROJETU USTAWY O WSPIERANIU ZATRUDNIENIA - 13.07.2021

13.07.2021r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piasecznie odbyły się prekonsultacje związane z  projektem ustawy o wspieraniu zatrudnienia. Spotkanie odbyło się z inicjatywy Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, które reprezentowane było przez Iwonę Michałek   - Wiceministra Rozwoju Pracy i Technologii, Panią Ewę Flaszyńską...

Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2021-2025

Załączniki Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2021-2025.pdf (pdf, 5461 KB)

Europejskie Dni Pracodawców w powiecie piaseczyńskim

Powiatowy Urząd Pracy  w Piasecznie w ramach Europejskich Dni Pracodawców  zorganizował  22.10.2019r. Konferencję pt. „Współpraca Powiatowego Urzędu Pracy w Piasecznie z partnerami rynku pracy" .  Konferencja poprowadzona została przez Dyrektora  PUP w Piasecznie -  Panią Danutę Świetlik i skierowana była do partnerów...

Targi pracy dla osób z niepełnosprawnością 18.09.2019r.

W dniu 18.09.2019 r. na Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyły się Targi Pracy dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy. Na targi pracy Powiatowy Urząd Pracy zaprosił pracodawców, instytucje oraz osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Udział w targach...

Badanie dotyczące sytuacji kobiet zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piasecznie na lokalnym rynku pracy

Dokument do pobrania: Załączniki Badanie dotyczące sytuacji kobiet zarejestrowanych w PUP w Piasecznie na lokalnym rynku pracy.doc (doc, 1094 KB) Badanie dotyczące sytuacji kobiet...

Powiatowy Program Przeciwdziałania Bezrobociu na lata 2016-2020

Dokument do pobrania zawierający Powiatowy Program Przeciwdziałania Bezrobociu na lata 2016-2020, w formacie pdf ( kliknij tutaj ), oraz word  ( kliknij tutaj ). Załączniki ...

Przydatne linki

Rejestracja elektroniczna  -  www.praca.gov.pl Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie  -  www.wup.mazowsze.pl Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej  -  www.mpips.gov.pl Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  -  www.pfron.org.pl Biuro Pełnomocnika...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę