Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie


Rynek pracy

  • 881,30 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.057,60 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 440,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 31.988,82 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

  Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie piaseczyńskim (IV) - program PO WER   Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie w latach 2020 - 2022 realizuje następujący projekt:   „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie piaseczyńskim   (IV)" . Głównym celem projektu  jest...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę