Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie


Rynek pracy

  • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 32.747,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

  Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie piaseczyńskim (IV) - program PO WER   Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie w latach 2020 - 2022 realizuje następujący projekt:   „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie piaseczyńskim   (IV)" . Głównym celem projektu  jest...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę