Dla bezrobotnych i poszukujących pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie


Dla bezrobotnych i poszukujących pracy

  •   Nabór wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne dla osób w wieku 30 lat i więcej w ramach projektu RPO WM.
  •   Nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach realizowanego projektu RPO WM dla osób w wieku 30 lat i więcej.
  •   Nabór wniosków o organizowanie prac interwencyjnych w ramach RPO WM.
  •   Nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu RPO WM dla osób w wieku 30 lat i więcej.
Czytaj więcej w temacie: Dokumenty do pobrania

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę