Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie


Nagłówek

Aktualności

 • Nabór wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne dla osób w wieku 30 lat i więcej w ramach projektu RPO WM.

                         Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie informuje, że od dnia 20.01.2020 r.  do wyczerpania funduszy będą przyjmowane wnioski o skierowanie na szkolenie indywidualne (zaplanowano 35 miejsc) w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie piaseczyńskim...

 • Ważna informacja

          Od dnia 01 stycznia 2020r. informacje o wpisaniu do ewidencji wszystkich oświadczeń, składanych przez portal www.praca.gov.pl , będzie można przeglądać w zakładce sprawy - „pokaż zdarzenia".  

 • Warsztaty ABC Przedsiębiorczości

  Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie informuje, iż od 04.02.2020 r. będzie prowadził zapisy na Warsztaty ABC Przedsiębiorczości Warsztaty skierowane są do osób planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Z warsztatów mogą skorzystać osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w...

 • Nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach realizowanego projektu RPO WM dla osób w wieku 30 lat i więcej.

  „Aktywizacja osób w wieku  30 lat i więcej  pozostających bez pracy w powiecie piaseczyńskim (III)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Powiatowy Urząd Pracy w...

 • Nabór wniosków o organizowanie prac interwencyjnych w ramach RPO WM.

  Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie informuje, że  od dnia 10.01.2020r. do wyczerpania funduszy będą przyjmowane wnioski o zorganizowanie prac interwencyjnych (dla 25 osób bezrobotnych) w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie piaseczyńskim (III)"   ...

 • Priorytety wydatkowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2020

  Załączniki piorytety KFS 2020.pdf (pdf, 112 KB)

 • Powrót do zdrowia- powrót do pracy

  Pozwól sobie pomóc, zgłoś się do nowego Programu Rehabilitacji Kompleksowej. Jeśli z powodu wypadku lub pogorszenia stanu zdrowia nie możesz wykonywać dotychczasowej pracy a chcesz być nadal aktywny zawodowo i żyć pełnią życia – weź udział w bezpłatnej rehabilitacji kompleksowej – zawodowej, psychospołecznej i...

 • Informacja

  POWIATOWY URZĄD PRACY W PIASECZNIE w dniu 24 grudnia 2019r. (Wigilia) jest czynny do godziny 12:00

 • Nabór na stanowisko strażnika działu ochrony

  DYREKTOR OKRĘGOWY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W WARSZAWIE zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1542 z późn. zm.) oraz z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. z 2018 r.,  poz. 1631) ...

 • Nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z KFS.

  Urząd dysponuje kwotą 13.400,00 zł   WAŻNE !  aby skorzystać ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego  musi zostać spełniony co najmniej jeden priorytet wydatkowania określony przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ZASADY NABORU ...

Wyświetlanie 1 - 10 z 179 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę