Refundajca kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska - nabór - Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie


Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego ze środków Funduszu Pracy

  Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie informuje, że od dnia 01.02.2023 r. do wyczerpania funduszy przyjmowane będą wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osób bezrobotnych. (zaplanowano refundację 25 stanowisk pracy)   Pracodawca może uzyskać wsparcie w ramach refundacji...

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego ze środków Funduszu Pracy

  Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie informuje, że od  01.03.2022 r. do 21.10.2022 r.  przyjmowane będą wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osób bezrobotnych. (zaplanowano refundację 19 stanowisk pracy)   Pracodawca może uzyskać wsparcie w refundacji kosztów wyposażenia...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę