Prace interwencyjne - nabór - Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie


Nabór wniosków o organizowanie prac interwencyjnych w ramach RPO WM.

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie informuje, że od dnia 07.01.2022 r. do wyczerpania funduszy będą przyjmowane wnioski o zorganizowanie prac interwencyjnych (zaplanowano objęcie wsparciem 12 osób bezrobotnych) w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie...

Nabór wniosków o organizowanie prac interwencyjnych w ramach projektu POWER dla osób młodych.

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie  informuje, że od dnia  07.01.2022 r .   do wyczerpania funduszy (zaplanowano objęcie wsparciem 10 osób bezrobotnych) będą przyjmowane wnioski o organizowanie prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych w ramach projektu  „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie...

Nabór wniosków o organizowanie prac interwencyjnych ze środków Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie informuje, że od dnia  01.02.2023r .  do wyczerpania funduszy będą przyjmowane wnioski o zorganizowanie prac interwencyjnych. ( zaplanowano objęcie wsparciem 38 osób bezrobotnych )   Pracodawca może uzyskać refundację w ramach prac interwencyjnych na podstawie art. 51 ustawy z ...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę